تبلیغات

گنجینه ی دل کوچیک من - جنون عشق

گنجینه ی دل کوچیک من


جنون عشق

ارسال شده در پنجشنبه 11 مرداد 1386 - پنجشنبه 11 مرداد 1386 و ساعت 11:08 ق.ظ

سخت چسبیده به دیواره ی این سینه ی سرد

چیست جریان تو ای جانب جادویی درد؟

دل به تنگ آمده فریاد کنان می گوید

کاش این گوشه کسی جای تو را پُر می کرد

به تماشای تو ای واسطه ی واجب عشق

آسمان سفره ی پهناور آبی گستر

عشق پیغام دلم بود به دریا و درخت

روی هر جاده ی سرسنگ نوشتم برگرد

من پژمرده سر راه تو گه سبز شدم

جذبه ی چشم تو هر لحظه مرا می پژمرد

به هواداری تو ابر شدم . . . می بینی ؟

آخرش سرزنش باد مرا باران کرد


[ ارسال شده توسط طاهره - مرتبط با موضوع دل نوشته ها , ]
[ پیام شما - تعداد پیام ها - لینک ثابت مطلب - 5 ]


مطالب گذشته


copyright © fanoos-khis All right reserved
This Template Designed by Mehran ®ostami Copyright © 2005 Pars Theme

>

<


>